SHOCKDEE AED Hero ทำให้หัวใจของคุณกลับมาเต้นใหม่ได้อีกครั้ง จุดประกายเพื่อ หัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีโอกาสทำร้ายคุณและคนที่คุณรักค้นหาเครื่องเออีดี พบเจอเครื่องเออีดีรายงานที่ตั้งเครื่องเออีดี
ShockDee Google Play Store
ShockDee App Store
ShockDee English ShockDee Thai

งานการกุศลของเรา

ผมรัก สิ่งที่ผมได้เริ่มทำแล้ว ในประเทศไทย

ผมรัก สิ่งที่ผมได้เริ่มทำแล้ว ในประเทศไทย

จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ มีคนอยู่ข้างๆคุณที่คุณสร้างความสุขและช่วยเหลือพวกเขาได้เสมอ www.shockdee.com จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ#AED #เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ #เครื่องช่วยชีวิต #หัวใจ #สุขภาพ #ความงาม

รายละเอียดทั้งหมด
บริจาคอาหารในชุมชน

บริจาคอาหารในชุมชน

www.shockdee.com จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ#AED #เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ #เครื่องช่วยชีวิต #หัวใจ #สุขภาพ #ความงาม " style="height: 400px"> บริจาคอาหารให้กับคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด www.shockdee.com จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ#AED #เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ #เครื่องช่วยชีวิต #หัวใจ #สุขภาพ #ความงาม

รายละเอียดทั้งหมด
กิจกรรมการกุศล

กิจกรรมการกุศล

หลังจากที่เราทำสัญญาเรียบร้อยและติดตั้งเครื่อง AED เครื่องใหม่ตามตำแหน่งที่เราได้เลือกไว้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยโดยการให้ความช่วยเหลือคนยากไร้ที่ขาดแคลนและ/หรือคนเร่ร่อนไร้บ้านบริจาคเสื้อผ้า บริจาคอาหารให้กับผู้หิวโหยมอบผ้าห่มให้สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และ… และ… และ….อื่นๆอีกมากมายโปรดช่วยและสนับสนุน SHOCKDEE โดยจองพื้นที่โฆษณาเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้   www.shockdee.com จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ#AED #เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ #เครื่องช่วยชีวิต #หัวใจ #สุขภาพ #ความงาม

รายละเอียดทั้งหมด
Copyright © 2023 Siam Star Adwise. shockdee.com All right reseved.