SHOCKDEE AED Hero ทำให้หัวใจของคุณกลับมาเต้นใหม่ได้อีกครั้ง จุดประกายเพื่อ หัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีโอกาสทำร้ายคุณและคนที่คุณรักค้นหาเครื่องเออีดี พบเจอเครื่องเออีดีรายงานที่ตั้งเครื่องเออีดี
ShockDee On Youtube
ShockDee Google Play Store
ShockDee App Store
ShockDee English ShockDee Thai

กิจกรรมการกุศล

กิจกรรมการกุศล

หลังจากที่เราทำสัญญาเรียบร้อยและติดตั้งเครื่อง AED เครื่องใหม่ตามตำแหน่งที่เราได้เลือกไว้
เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยโดยการให้ความช่วยเหลือคนยากไร้ที่ขาดแคลนและ/หรือคนเร่ร่อนไร้บ้าน
บริจาคเสื้อผ้า บริจาคอาหารให้กับผู้หิวโหยมอบผ้าห่มให้สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล
ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และ… และ… และ….อื่นๆอีกมากมาย
โปรดช่วยและสนับสนุน SHOCKDEE โดยจองพื้นที่โฆษณาเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้

 

www.shockdee.com

จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ
#AED #เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ #เครื่องช่วยชีวิต #หัวใจ #สุขภาพ #ความงาม

Copyright © 2024 Siam Star Adwise. shockdee.com All right reseved.